Skip to content

WANDELBOEKJE 2024

Avond4Daagse Heerde 2024 Infoboekje

Avond 4 Daagse Heerde

HIERONDER DE INFO OVER DE AVOND WANDEL 4 DAAGSE HEERDE 2024

Avondvierdaagse Heerde van 14 t/m 17 mei 2024

Informatie Avondvierdaagse Heerde  14 mei t/m 17 mei 2024

 

Organisatie.
De organisatie is in handen van de commissie Avond4daagse van Skeelerclub Oost Veluwe. Adres: Kommerseweg 2a, Heerde. Postadres: Mullershofstede 16, 8171 KP Vaassen

Afstanden.

U kunt routes lopen van 3, 5 of 10 kilometer. De routes gaan deels over de verharde weg doch grotendeels over onverharde bospaden. Alleen de woensdag 3 km route is rolstoel geschikt.  Personen die rolstoel gebonden zijn kunnen zich uiteraard gewoon opgeven (eventueel via hun instelling) en ook meedoen volgens het principe van de Home-edition.

Op de laatste avond wordt het defilé gelopen en kan iedereen meedoen.

De school bepaalt welke afstanden zij de kinderen laten lopen Zij zorgen ook voor de begeleiding van de groepen. Overige deelnemers bepalen zelf hun afstand.

Inschrijving en kosten deelname.

De kosten voor de voorinschrijving bedragen € 6,00 per deelnemer (inclusief herinnering).

Na-inschrijving kost € 8,00 per deelnemer (inclusief herinnering).
Ouders/begeleiders die meelopen en verzekerd willen zijn (via de gemeente Heerde) kunnen zich inschrijven voor € 3,00, maar zonder herinnering. (Zie ook wettelijke aansprakelijkheid).
Aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgelden, om wat voor reden dan ook, kunnen wij helaas niet voldoen. Wij hopen op uw begrip.

De inschrijvingen/aanmeldingen worden definitief zodra het inschrijfgeld overgemaakt is op rekeningnummer:  NL77 RABO 0149 0212 24 t.n.v. Stichting Skeelerevents.

 

Scholen (groepen) worden verzocht bijgevoegd Excel bestand te gebruiken om de wandelaars aan te melden. Dit Excel bestand kan daarna gemaild worden naar: avondvierdaagseheerde@hotmail.com

Aanmeldingen moeten voor vrijdag 19 april binnen zijn.


Wet AVG:  
Wij willen alle deelnemers erop attenderen dat er foto’s gemaakt worden van dit evenement. Mocht hiertegen bezwaar bestaan dan adviseren wij om niet deel te nemen.

 

Startplaatsen.

Dinsdag 14 mei;                  Skeelerhuus, Skeelerclub Oost Veluwe, Kommerseweg 2a, Heerde.

Woensdag 15 mei;          parkeerplaats Heerderstrand, Kamperweg (slagbomen staan open/parkeren is gratis).

Donderdag 16 mei;         Heidebeek, Jeugd met een opdracht, Mussenkampseweg 23, Heerde.

Vrijdag 17 mei;                 Van Meursweide, Marktstraat, Heerde.

Parkeren.

Wij vragen een ieder zo veel mogelijk op de fiets te komen. Anders kan op dinsdag worden geparkeerd bij de Skeelerclub op het parkeerterrein van vv Heerde/de Gemzen aan de Veldweg en wandelen via 1e Hoorneveenseweg naar het startveld. Let op: Er geldt een parkeerverbod aan de Kommerseweg en bij bouwmarkt van Olst en de Action.

Op woensdag kan worden geparkeerd op de parkeerplaats van het Heerderstrand.

Op donderdag op het terrein van Heidebeek en op vrijdag aan de Markstraat of Groene Hart. Verzocht wordt de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

Starttijd groepen (let op: tijden zijn vervroegd!).                                                                              Om praktische redenen starten we in principe met de groepen die de langste afstand moeten afleggen maar de starttijden voor de jongste deelnemers (3 km) zijn vervroegd.

Start    3  km;     tussen 17.45 en 18.00 uur (m.u.v. vrijdag, dan 19.30 uur)

Start  10  km;     tussen 18.00 en 18.15 uur
Start    5  km;     tussen 18.15 en 18.30 uur (m.u.v. vrijdag, dan 19.00 uur)

 

Defilé.

Het defilé start om 20.00 uur vanaf de Sportlaan. Op die dag gaat de 3 km om 19.30 uur vanaf de van Meursweide met de muziek mee. De 5 km start dan om 19.00 uur. Starttijd 10 km blijft gelijk. Verwachte aankomst in het dorp rond 20.30 uur.

Melding start en afmelding aankomst bij Inschrijfbureau.

Vriendelijk vragen wij aan de groepsbegeleiders hun groep/klas iedere avond aan- en af te melden bij de organisatie (zie hierna). Zo kunnen wij de gegevens juist verwerken en weten wij welke groepen nog onderweg zijn. Dit komt de logistiek ten goede.

Uitreiking en inleveren startkaarten groepen.

Voor elke groep is op het startveld een startbord gemaakt.  De startkaarten worden door de vrijwilligers van SKOV bij deze borden uitgereikt aan de groepsleiding waarna zij mogen vertrekken als de groep compleet is. Wij vragen de groepen daarom zich op te stellen bij hun startbord op de navolgende startplekken:
Dinsdag 14 mei ;        voetbalveld/trainingsveld vv Heerde.

Na afloop startkaart inleveren in het clubhuis van de Skeelerclub.

Woensdag 15 mei ; parkeerplaats Heerderstrand.

Na afloop startkaart inleveren bij de avond4daagse stand op de parkeerplaats.

Donderdag 16 mei: startveld Heidebeek.

Na afloop startkaart inleveren bij de avond4dagse stand op het startveld.

Vrijdag 17 mei;        van Meursweide.

Na afloop startkaart inleveren is niet nodig i.v.m. het defilé.


Herinnering

Deelnemers ontvangen een medaille. Bij een groepsinschrijving zullen deze op woensdag uitgereikt worden door het inschrijfbureau/  Avond4daagse stand bij het Heerderstrand.

Routeaanduiding / verklaring routepijlen.

Zodra de routes goedgekeurd zijn door de gemeente zullen deze gepubliceerd worden op www.avond4daagseheerde.nl . Ook op facebook zullen wij deze per avond publiceren. Tevens kunnen de begeleiders een boekje meenemen bij de startpost als zij de startkaart ophalen.

Verklaring kleuren routepijlen; Rood is rechtsaf, Blauw is linksaf en Wit is Rechtdoor.

Let op: de kleur is bepalend voor de richting!!!


Veiligheid en regelgeving.

Als deelnemer aan de Avondvierdaagse onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de KWBN Nederland, alsmede aan de aanwijzingen van de officials van de

organisatie Avond4daagse en vanzelfsprekend, de politie. U loopt voor uw eigen risico. Hoewel vele verkeersregelaars zich inzetten voor uw veiligheid bij een oversteek of gevaarlijke verkeerssituatie, vragen wij u zelf ook alert te zijn op uw eigen veiligheid en die van uw medewandelaars. SKOV is hiervoor niet aansprakelijk. Vuurwerk, spuitbussen en beatboxen/luide muziek zijn verboden! Graag in de les hier aandacht aan besteden.

 

Wettelijke aansprakelijkheid

Iedere deelnemer is, mits hij/ zij voorkomt op de deelnemerslijst, collectief verzekerd tegen W.A. voor aan derden toegebrachte schade. De organisatie van de A4D is echter niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen. Ouders/begeleiders die meelopen en niet op de startlijsten staan zijn dus niet verzekerd door de organisatie.

Schone Avond4daagse / Roken… nu even niet…

Graag willen wij dat aandacht wordt besteed aan minder gebruik van plastic en afval. Zelf zullen wij daarom geen flesjes water of andere traktaties meer meegeven. De begeleiders van kinderen (groepen) krijgen bij het uitreiken van de startkaart een (biologische) afvalzak mee om het afval onderweg hierin in te verzamelen.

Scholen hebben eerder aangegeven dat het storend is als meelopende ouders of deelnemers roken in het bijzijn van de kinderen. Graag ook aandacht hiervoor.

Drinkpost en rustpunt groepen

De scholen (groepen) bepalen in principe zelf waar zij de rust(drink)posten instellen. Getracht is de rustplekken voor de 5 en de 10 km te combineren. Dat is deels gelukt. In de route beschrijving zijn hiervoor geëigende plekken aangegeven en beschreven. Na afloop de plek graag schoon achterlaten. In het kader van minder plastic afval willen wij vragen of de scholen hier ook aandacht aan willen besteden. Kinderen kunnen bv zelf een drinkbeker meenemen naar de post en deze daar en onderweg gebruiken.

Calamiteiten / Weersomstandigheden

In noodgeval altijd bellen met 112. Voor overige calamiteiten zie Boekje Avond4daagse.

Bij slechte weersomstandigheden volgen wij de adviezen van het KNMI op. Deze worden tijdig gecommuniceerd via facebook en de website.

 

Facebook en website:

Volg ons voor informatie, routes, weersomstandigheden etc. op facebook: Avondvierdaagse Heerde en de Website: www.avond4daagseheerde.nl

 

Tot slot.

Wij wensen iedereen heel veel wandelplezier.

Commissie Avond4daagse Skeelerclub Oost Veluwe

Algehele coördinatie: Jos Melenhorst

Contactpersoon scholen en instellingen: Nicole Ruiterkamp

Tel.: 06-20790988
E-mail: avondvierdaagseheerde@hotmail.com

 

Tijdens het evenement zal de laatste informatie worden bijgehouden via de facebookpagina Avondvierdaagse Heerde

Contactpersoon Avond4daagse Heerde

Jos Melenhorst (coördinator), tel: 06-13903027
E-mail: avondvierdaagseheerde@hotmail.com

Back To Top