Avond4Daagse 2018

Inschrijven kan alleen nog  op de eerste avond in het clubhuis tussen 17.45 en 18.15 uur.

Inschrijven groepenInschrijven individueel
Voorkant Magazine

Klik hierboven voor de bladerversie van het wandelmagazine met info over de 4-daagse en de routes.

Avond 4 Daagse Heerde

De data voor 4DAAGSE 2018 – 29 mei t/m 1 juni

Tijdens de Avond4Daagse 2017 zijn foto’s gemaakt door Jannes Wolff hieronder de links naar de foto’s van de verschillende dagen:

 

Foto’s eerste dag

Foto’s tweede dag

Foto’s derde dag

Foto’s vierde dag

Welkom op de site van Skeelerclub Oost-Veluwe (S.K.O.V.) organisator van de Avondvierdaagse Heerde. In 2018 is de Avondvierdaagse van 29 mei tot en met 1 juni. U kunt routes lopen van 3, 5 of 10 kilometer. Eerstgenoemde afstand is rolstoelgeschikt. Op de laatste avond wordt het defilé gelopen. Praktische informatie vindt u hieronder.

 

Informatie Avondvierdaagse Heerde
Organisatie:
Skeelerclub Oost Veluwe
Kommerseweg 2a Heerde

Postadres: Mullershofstede 16
8171 KP Vaassen
rekeningnummer NL 77 RABO 0149 0212 24

t.n.v. Stichting Skeelerevents

 

Startplaats

NOG NIET BEKEND

Let op: Parkeerverbod aan de Kommerseweg. Kom zo veel mogelijk op de fiets

Of parkeer op het parkeerterrein van SEH/Gemzen en wandel via 1e Hoorneveenseweg naar het startveld.
Starttijd groepen

Om praktische redenen starten we met de groepen die de langste afstand moeten afleggen. De Skeelerclub bepaald de startvolgorde ter plekke.
Op 19 mei hanteren wij, in verband met het defilé, afwijkende starttijden. Deze zullen wij op de website vermelden. Wij vragen van de groepsbegeleider zich aan- en af te melden bij het startbureau.

 

Starttijd individu

Individuele wandelaars starten tussen 17.45 en 19.00 uur. Meldt u zich aan en af bij het inschrijfbureau.
Melding Inschrijfbureau

Vriendelijk vragen wij aan de groepsbegeleiders hun groep/klas iedere avond aan- en af te melden bij het Inschrijfbureau.( clubhuis SKOV) Zo kunnen wij de gegevens juist verwerken en weten wij welke groepen nog onderweg zijn. Dit komt de logistiek ten goede. Na aanmelding kunt u uw groep verzamelen bij het betreffende startbord. Dank alvast voor uw medewerking.
Afstanden

U kunt routes lopen van 3, 5 of 10 kilometer. Eerstgenoemde afstand is rolstoelgeschikt. Op de laatste avond wordt het defilé gelopen.
Herinnering

Deelnemers ontvangen een medaille. Bij inschrijving heeft u aangegeven voor de hoeveelste keer u meeloopt. Bij een groepsinschrijving zullen deze op donderdag uitgereikt worden door het inschrijfbureau locatie SKOV Kommerseweg. Individuele lopers ontvangen deze

bij het inschrijfbureau de Heerdt ( vrijdagavond)
Routeaanduiding

De routes kunnen gelopen worden aan de hand van de beschrijvingen in dit boekje, maar worden onderweg ook aangegeven door middel van gekleurde bordjes van 9 x 9 cm. Splitsingen van de verschillende afstanden worden duidelijk aangegeven. Verwijderd

u deze bordjes niet.

Kleur Betekenis

wit rechtdoor   –   geel linksaf   –   rood rechtsaf


Inschrijfkosten

Voorinschrijving € 4,00 per deelnemer (inclusief herinnering) Na-inschrijving € 5,00 per deelnemer (inclusief herinnering)

Helaas kunnen wij aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgelden om wat voor reden dan ook, niet voldoen. Wij hopen op uw begrip.

 

Voorinschrijving:

Digitaal voorinschrijven is gebruikelijk voor groepen van scholen en instellingen via www.skeelerhuus.nl (mogelijk van 1 t/m 20 april). Persoonlijk inschrijven

kan op maandagavond 8 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in de kantine van de Skeelerclub aan de Kommerseweg 2a om u (of uw groep) in te schrijven.

Na-inschrijving

Na-inschrijving is mogelijk voor individuen op 16 mei bij het startbureau in het Skeelerhuus. Tussen 17.45 en 18.30 uur.
Drinkpost en rustpunt groepen

Wij laten de scholen/instellingen vrij of zij wel of geen drinkpost/rustpunt inlassen in de route. Wilt u wel een drinkpost inrichten houdt er dan rekening mee dat deze voldoende ruimte biedt en de overige wandelaars niet stoort. En laat het rustpunt netjes achter!

 

Medische verzorging

Gedurende de hele Avondvierdaagse verleent de EHBO-Heerde haar medewerking. U herkent de EHBO-Heerde aan een rode jas met het EHBO-logo.

Telefoon medische spoedzaken: 112

Telefoon spoed Huisartsenmaatschap Heerde: (0900) 333 63 33


Veiligheid

Als deelnemer aan de Avondvierdaagse onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de KWBN Nederland, alsmede aan de aanwijzingen van de officials van de

A4D organisatie en vanzelfsprekend, de politie. U loopt voor uw eigen risico. Hoewel vele verkeersregelaars zich inzetten voor uw veiligheid bij een oversteek of gevaarlijke verkeerssituatie, vragen wij u zelf ook alert te zijn op uw eigen veiligheid en die van uw medewandelaars. SKOV is hiervoor niet aansprakelijk.
Wettelijke aansprakelijkheid

Iedere deelnemer is, mits hij/ zij voorkomt op de deelnemerslijst, collectief verzekerd tegen W.A. voor aan derden toegebrachte schade. De organisatie van de A4D is echter niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen.
Defilé vrijdag 19 mei

Om 20.00 uur verzamelen alle wandelaars zich – na het lopen van de route- in de Sportlaan.

Vanaf deze plek vertrekken we, onder muzikale begeleiding, richting de Dorpsstraat waar het defilé wordt afgenomen.

Veel wandelplezier!