Avond4Daagse 2020
Inschrijven individueel

De online inschrijving is geopend.

Inschrijven kan nog op donderdagavond 21 mei van 19.00 – 20.00 uur.

En op dinsdagavond 26 mei voor het vertrek tussen 17.45 en 18.15 uur.

Klik hier voor de bladerversie van het wandelmagazine 2020 met info over de 4-daagse en de routes.

Klik hieronder om het boekje te downloaden.

Avond 4 Daagse Heerde

Avond4daag Heerde 2020 gaat in mei niet door. Uitstel of afstel?

 Nu het kabinet heeft besloten alle samenkomsten en evenementen tot 1 juni a.s. te verbieden gaat ook de Avond4daagse Heerde, die gehouden zou worden van 26 t/m 29 mei a.s., NIET DOOR.

De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN)  vindt echter dat 2020 niet per definitie een verloren jaar voor de Avond4daagse hoeft te zijn en zoekt naar mogelijkheden om dit (vooral) kinderfeest later in het jaar plaats te laten vinden.

Organisatoren van avond4daagses wordt daarom geadviseerd de mogelijkheid te onderzoeken het evenement in het najaar te houden, bijv. als één- of meerdaags wandelevenement.

De commissie Avond4daagse Heerde van de SKOV beraadt zich daarom pas in een later stadium over de vraag of de vierdaagse wordt uitgesteld, al dan niet in aangepaste vorm of afgesteld.

Zij wacht de nadere berichten af van kabinet en de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN).

 

 

Welkom op de site van Skeelerclub Oost-Veluwe (S.K.O.V.) organisator van de Avondvierdaagse Heerde. In 2020 is de Avondvierdaagse van 26 tot en met 29 mei. U kunt routes lopen van 3, 5 of 10 kilometer. Eerstgenoemde afstand is rolstoelgeschikt. Op de laatste avond wordt het defilé gelopen. Praktische informatie vindt u hieronder.

INFORMATIE AVOND WANDEL 4-DAAGSE HEERDE

Organisatie:
Skeelerclub Oost Veluwe
Kommerseweg 2a Heerde

Postadres: Mullershofstede 16
8171 KP Vaassen
rekeningnummer NL77 RABO 0149 0212 24 t.n.v. Stichting Skeelerevents

 Startplaatsen

Dinsdag 26 en woensdag 27 mei Skeelerclub Oost Veluwe, Kommerseweg 2a, Heerde

Donderdag 28 mei vanaf Jeugd met een Opdracht Heidebeek, Mussenkampseweg 32 Heerde. De rolstoelers hebben alternatieve startlocaties op donderdag.

Vrijdag 29 mei van Meursweide Heerde

Let op: Parkeerverbod aan de Kommerseweg en bij de Action en bouwmarkt. Kom zo veel mogelijk op de fiets. Of parkeer op het parkeerterrein van vv Heerde/ de Gemzen en wandel via 1e Hoornerveenseweg naar het startveld.

Starttijd groepen

Om praktische redenen starten we met de groepen die de langste afstand moeten afleggen. De Skeelerclub bepaalt de startvolgorde ter plekke.

Op 29 mei hanteren wij, in verband met het defilé, afwijkende starttijden. Zie hiervoor het stukje verderop bij Defilé. Wij vragen van de groepsbegeleider zich aan te melden bij de organisatie, aanwezig op het voetbalveld/vertrekpositie. Afmelden na afloop in het clubhuis.

Starttijden:

10 km tussen 18.00 en 18.15

5 km tussen 18.15 en 18.30 uur
3 km tussen 18.30 en 18.45 uur

Melding Inschrijfbureau

Vriendelijk vragen wij aan de groepsbegeleiders hun groep/klas iedere avond aan- en af te melden bij de organisatie. Zo kunnen wij de gegevens juist verwerken en weten wij welke groepen nog onderweg zijn. Dit komt de logistiek ten goede.
(Let op; de instellingen starten vanaf de hoofdingang van SKOV. Zij kunnen de startkaart in het clubhuis ophalen. )

Dinsdag 26 mei startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SKOV op het voetbalveld. Na afloop inleveren in clubhuis.
Woensdag 27 mei startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SKOV op het voetbalveld. Na afloop inleveren in clubhuis.
Donderdag 28 mei: startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SKOV bij Jeugd met een Opdracht. Na afloop inleveren bij de vrijwilligers op het startbureau, hier aanwezig.
(Instellingen lopen deze avond een route vanaf de zorginstelling)
Vrijdag 29 mei startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SKOV op de van Meursweide. Na afloop is inleveren niet nodig i.v.m. het defilé.
Als uw groep compleet is meldt de begeleider zich bij de SKOV vrijwilliger, haalt de startkaart op en kan vertrekken als de organisatie dit aangeeft.

Afstanden

U kunt routes lopen van 3, 5 of 10 kilometer. Eerstgenoemde afstand is rolstoelgeschikt. Op de laatste avond wordt het defilé gelopen.

Herinnering

Deelnemers ontvangen een medaille. Bij inschrijving heeft u aangegeven voor de hoeveelste keer u meeloopt. Bij een groepsinschrijving zullen deze op woensdag uitgereikt worden door het inschrijfbureau locatie SKOV Kommerseweg. Individuele lopers ontvangen deze donderdagavond

bij het inschrijfbureau Heidebeek.

Routeaanduiding

De routes kunnen gelopen worden aan de hand van de beschrijvingen in dit boekje, maar worden onderweg ook aangegeven door middel van gekleurde pijlen van 10 x 20 cm. Splitsingen van de verschillende afstanden worden duidelijk aangegeven. Verwijderd u deze bordjes niet.

Verklaring afkortingen in de routes

LA – Linksaf

RA – Rechtsaf

RD – Rechtdoor

LAH – Links aan houden

RAH – Rechts aan houden

P-plaats Parkeerplaats

Verklaring kleuren

BLAUW                –              RECHTSAF
ROOD                  –              LINKSAF
WIT                      –              RECHTDOOR


Inschrijfkosten

Voorinschrijving € 4,50 per deelnemer (inclusief herinnering) Na-inschrijving € 5,50 per deelnemer (inclusief herinnering) Helaas kunnen wij aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgelden om wat voor reden dan ook, niet voldoen. Wij hopen op uw begrip. De aanmeldingen worden definitief zodra het inschrijfgeld overgemaakt is op rekeningnummer:
NL77 RABO 0149 0212 24 t.n.v. Stichting Skeelerevents.

Voorinschrijving:

Digitaal voorinschrijven is gebruikelijk voor groepen van scholen en instellingen via www.skeelerhuus.nl (mogelijk van 1 maart t/m 15 mei). Persoonlijk inschrijven kan op dinsdagavond 19 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in de kantine van de Skeelerclub aan de Kommerseweg 2a om u (of uw groep) in te schrijven.

Na-inschrijving

Na-inschrijving is mogelijk voor individuen op dinsdag 26 mei bij het startbureau in het Skeelerhuus. Tussen 17.45 en 18.15 uur.

Drinkpost en rustpunt groepen

De scholen bepalen zelf waar zij de drinkposten indelen. Let wel op de veiligheid van de overige wandelaars. Na afloop de plek schoon achterlaten. In het kader van minder plastic afval willen wij vragen of de scholen hier ook aandacht aan willen besteden. Kinderen kunnen bv zelf een drinkbeker meenemen naar de post of kartonnen bekers gebruiken

Medische verzorging

Gedurende de hele Avondvierdaagse verleent de EHBO-Heerde haar medewerking. U herkent de EHBO-Heerde aan een geel hesje met het EHBO-logo.

Telefoon medische spoedzaken: 112

Telefoon spoed Huisartsenmaatschap Heerde: (0900) 333 63 33              Telefoon EHBO contactpersoon: 06-13266608

Veiligheid

Als deelnemer aan de Avondvierdaagse onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de KWBN Nederland, alsmede aan de aanwijzingen van de officials van de A4D organisatie en vanzelfsprekend, de politie. U loopt voor uw eigen risico. Hoewel vele verkeersregelaars zich inzetten voor uw veiligheid bij een oversteek of gevaarlijke verkeerssituatie, vragen wij u zelf ook alert te zijn op uw eigen veiligheid en die van uw medewandelaars. SKOV is hiervoor niet aansprakelijk.

Weersomstandigheden
Wij volgen de adviezen van het KNMI op

Wettelijke aansprakelijkheid

Iedere deelnemer is, mits hij/ zij voorkomt op de deelnemerslijst, collectief verzekerd tegen W.A. voor aan derden toegebrachte schade. De organisatie van de A4D is echter niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen.

Defilé vrijdag 29 mei

Deze avond starten wij vanaf de Heerd/ van Meursweide.

De starttijden op vrijdagavond zijn als volgt:

18.00-18.20 uur    10 km

19.00-19.15 uur    5 km

19.30 uur         3 km met muziek naar Sportlaan

 De wandelaars verzamelen zich – na het lopen van de route- in de Sportlaan. Wij verwachten dat alle afstanden tegen 19.45 uur hier terug zijn.

Vanaf deze plek vertrekken we rond 20.00 uur, onder muzikale begeleiding, richting de Dorpsstraat waar het defilé wordt afgenomen.

Facebook
Volg ons ook op facebook: avondvierdaagse Heerde

Namens de Avondvierdaagse commissie van Skeelerclub Oost Veluwe
E-mail: a4d@skeelerhuus.nl

Tijdens de Avond4Daagse 2019 worden weer foto’s gemaakt door Jannes Wolff hieronder de links naar de foto’s van de verschillende dagen:

 

Foto’s Dag 1

Foto’s Dag 2

Foto’s Dag 3

Foto’s Dag 4