Holland Cup 2019
Inschrijven groepenInschrijven individueel
Wandelmagazine Heerde

Klik hierboven voor de bladerversie van het wandelmagazine 2018 met info over de 4-daagse en de routes. Klik hieronder om het boekje te downloaden.

Avond 4 Daagse Heerde

De data voor 4DAAGSE 2019 – 14 t/m 17 mei

Goed doel voor 2019:   

Tijdens de Avond4Daagse 2018 zijn foto’s gemaakt door Jannes Wolff hieronder de links naar de foto’s van de verschillende dagen:

 

Foto’s eerste dag – Is helaas afgelast ivm slecht weer

Foto’s tweede dag

Foto’s derde dag

Foto’s vierde dag

Welkom op de site van Skeelerclub Oost-Veluwe (S.K.O.V.) organisator van de Avondvierdaagse Heerde. In 2019 is de Avondvierdaagse van 14 tot en met 17 mei. U kunt routes lopen van 3, 5 of 10 kilometer. Eerstgenoemde afstand is rolstoelgeschikt. Op de laatste avond wordt het defilé gelopen. Praktische informatie vindt u hieronder.

Informatie Avondvierdaagse Heerde 14 t/m 17 mei 2019
Organisatie:
Skeelerclub Oost Veluwe
Kommerseweg 2a Heerde
Postadres: Mullershofstede 16
8171 KP Vaassen

Inschrijving en kosten
Voorinschrijving € 4,50 per deelnemer (inclusief herinnering) Na-inschrijving € 5,50 per deelnemer (inclusief herinnering) Helaas kunnen wij aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgelden om wat voor reden dan ook, niet voldoen. Wij hopen op uw begrip.
De aanmeldingen worden definitief zodra het inschrijfgeld overgemaakt is op rekeningnummer:
NL77 RABO 0149 0212 24 t.n.v. Stichting Skeelerevents.

Voorinschrijving:
Scholen en instellingen hebben per mail informatie ontvangen.
Persoonlijk inschrijven kan via de website www.skeelerhuus.nl of op donderdagavond 9 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in de kantine van de Skeelerclub aan de Kommerseweg 2a in Heerde.
Na-inschrijving
Na-inschrijving is mogelijk voor individuen op dinsdag 14 mei bij het startbureau in het Skeelerhuus. Tussen 17.45 en 18.15 uur.

Startplaats
Dinsdag 14 en woensdag 15 mei skeelerclub Oost Veluwe, Kommerseweg 2a, Heerde
Donderdag 16 mei vanaf camping de Mussenkamp, Mussenkampseweg 28a Heerde
Vrijdag 17 mei van Meursweide Heerde

Let op: Parkeerverbod aan de Kommerseweg. Kom zo veel mogelijk op de fiets
Of parkeer op het parkeerterrein van vv Heerde/Gemzen en wandel via 1e Hoorneveenseweg naar het startveld.

Starttijd groepen
Om praktische redenen starten we met de groepen die de langste afstand moeten afleggen. De Skeelerclub bepaalt de startvolgorde ter plekke.
Starttijden:
10 km tussen 18.00 en 18.15 uur
5 km tussen 18.15 en 18.30 uur
3 km tussen 18.30 en 18.45 uur

Melding Inschrijfbureau/Start

Individuele lopers halen de startkaart op in het clubhuis van S.K.O.V.

Groepen:
Vriendelijk vragen wij aan de groepsbegeleiders hun groep/klas iedere avond aan- en af te melden bij de organisatie. Zo kunnen wij de gegevens juist verwerken en weten wij welke groepen nog onderweg zijn. Dit komt de logistiek ten goede.

Dinsdag 14 mei startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SKOV op het voetbalveld. Na afloop inleveren in clubhuis.
Woensdag 15 mei startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SkOV op het voetbalveld. Na afloop inleveren in clubhuis.
Donderdag 16 mei: startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SKOV bij camping de Mussenkamp. Na afloop inleveren bij het startbureau. ( in het schuurtje)
Vrijdag 17 mei: startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SKOV op de van Meursweide. Na afloop is inleveren niet nodig i.v.m. het defilé.

Als uw groep compleet is meldt de begeleider zich bij de SKOV vrijwilliger, haalt de startkaart op en kan vertrekken als de organisatie dit aangeeft.

Afstanden
U kunt routes lopen van 3, 5 of 10 kilometer. Eerstgenoemde afstand is rolstoelgeschikt. Op de laatste avond wordt het defilé gelopen. De school bepaalt zelf welke afstanden zij de kinderen laten lopen omdat zij ook voor de begeleiding van de groepen zorgen.

Herinnering
Deelnemers ontvangen een medaille. Bij een groepsinschrijving zullen deze op woensdag uitgereikt worden door het inschrijfbureau locatie SKOV Kommerseweg. Individuele lopers ontvangen deze op de donderdagavond bij het afmelden bij camping de Mussenkamp.

Routeaanduiding
Zodra de routes goedgekeurd zijn door de gemeente zullen deze gepubliceerd worden op www.skeelerhuus.nl . Ook op facebook zullen wij deze per avond publiceren. Tevens kunnen de begeleiders een boekje meenemen bij de startpost als zij de startkaart ophalen.

Drinkpost en rustpunt groepen
De organisatie deelt de drinkposten in en zal dit tijdig communiceren met de contactpersoon van de school. Laat het rustpunt netjes achter!

Veiligheid
Als deelnemer aan de Avondvierdaagse onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de KWBN Nederland, alsmede aan de aanwijzingen van de officials van de
A4D organisatie en vanzelfsprekend, de politie. U loopt voor uw eigen risico. Hoewel vele verkeersregelaars zich inzetten voor uw veiligheid bij een oversteek of gevaarlijke verkeerssituatie, vragen wij u zelf ook alert te zijn op uw eigen veiligheid en die van uw medewandelaars. SKOV is hiervoor niet aansprakelijk. Vuurwerk, spuitbussen en beatboxen/luide muziek zijn verboden! Graag in de les hier aandacht aan besteden.

Wettelijke aansprakelijkheid
Iedere deelnemer is, mits hij/ zij voorkomt op de deelnemerslijst, collectief verzekerd tegen W.A. voor aan derden toegebrachte schade. De organisatie van de A4D is echter niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen.

Medische verzorging
Gedurende de hele Avondvierdaagse verleent de EHBO-Heerde haar medewerking. U herkent de EHBO-Heerde aan een rode jas met het EHBO-logo.
Telefoon medische spoedzaken: 112
Telefoon spoed Huisartsenmaatschap Heerde: (0900) 333 63 33

Goede Doel
In navolging van vorig jaar gaan wij dit jaar het defilé weer koppelen aan een Goed Doel.
Zodra de organisatie meer informatie hierover heeft zal dit aan de contactpersonen doorgegeven worden. Het zal dit jaar gaan om 1 doel. Tevens zullen wij hier via Social Media meer aandacht aan schenken.

Defilé vrijdag 17 mei
Deze avond starten wij vanaf de Heerdt/ van Meursweide. Aanmelden van de groepen kan via de vrijwilligers, aanwezig op het terrein. Afmelden is niet nodig deze avond.
De starttijden op vrijdagavond zijn als volgt:
18.00-18.20 uur 10 km
19.00-19.15 uur 5 km
19.30 uur 3 km met muziek naar Sportlaan

De wandelaars verzamelen zich – na het lopen van de route- in de Sportlaan. Wij verwachten dat alle afstanden tegen 19.45 uur hier terug zijn.
Vanaf deze plek vertrekken we rond 20.00 uur, onder muzikale begeleiding, richting de Dorpsstraat waar het defilé wordt afgenomen. Op het dorp staat tevens de ton voor de donatie aan het goede doel.

Facebook
Volg ons ook op facebook: avondvierdaagse Heerde

Namens de Avondvierdaagse commissie van Skeelerclub Oost Veluwe
E-mail: a4d@skeelerhuus.nl