INFO MARATHON HEERDE – 2 MEI 2019

2 MEI 2019

MARATHON HEERDE

Here you can find some info

Schaatsennl
Marathon Heerde 2019

TERUG NAAR MOOIE TIJDEN

Terug naar waar het ooit begon in de jaren 85 en 86 in de vorige eeuw. Na de elfstedentocht van 1985 kwamen de helden uit die tocht naar de Veluwe voor het rijden van wedstrijden op wieletjes. Heerde was een van de eerste wedstrijden waar werd gestreden om de Tijlcup. Duizenden mensen omzoomden de parcoursen, in de kranten werden aantallen van 15.000 toeschouwers genoemd. Maar door het “verfraaien” van de centra in de dorpen verdwenen de mogelijke parcoursen in hoog tempo, en tegenwoordig is er geen parcours meer te vinden in het centrum van een dorp of stad.
Skeelerclub Oost Veluwe wil toch graag op een parcours dat zo dicht mogelijk ligt bij de plek waar het ooit begon weer een marathon organiseren.
En zo dicht voor het internationale evenement geeft de mogelijkheid om een mooi internationaal deelnemersveld aan de start te krijgen.

Omdat de wedstrijd in Steenwijk een dag voor deze wordt verreden hebben de organisaties overleg gehad. Samen denken zij met een gezamenlijke prijzenpot een goed deelnemersveld te kunnen trekken naar deze wedstrijden.

BACK TO BEAUTIFUL TIMES

Back to where it once started in the 85s and 86s in the last century. After the Eleven Cities Tour of 1985 the heroes came from that journey to the Veluwe for riding races on wheels. Heerde was one of the first competitions to compete for the Tijlcup. Thousands of people bordered the tracks, the newspapers mentioned numbers of 15,000 spectators. But by “decorating” the centers in the villages, the possible routes disappeared at a rapid pace, and nowadays there is no longer any trail in the center of a village or city.
Skeelerclub Oost Veluwe would like to organize a marathon on a course that is as close as possible to where it once started.
And so close to the international event gives the opportunity to get a nice international field of participants at the start.

Because the race in Steenwijk is being held the day before, the organizations have had consultations. Together they think they can draw a good field of participants to these competitions with a joint prize pool.

 

 

Inschrijven / Inscription

 

Prijzengeld / Pricemoney

Samen met de marathon zijn beide organisaties er in geslaagd om samen met Univé Verzekeringen een extra prijzenpot bij elkaar te krijgen. Over beide wedstrijden wordt over enkele tussensprints en de einduitslag per dag een gezamelijk klassement opgemaakt met een extra prijzenpot.

Together with the marathon in Steenwijk, both organizations have succeeded in getting an extra prize pool together with Univé Verzekeringen. For both races a joint ranking is made over a few intermediate sprints and the final result per day with an extra prize pool.